WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

W sprawach o egzekucję roszczeń pieniężnych oraz niepieniężnych oraz zabezpieczenie roszczeń wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika.
Sąd Apelacyjny w Białymstoku – obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w: Białymstoku, Łomży, Olsztynie, Ostrołęce i Suwałkach.
Z wyjątkiem spraw:
  • o egzekucję z nieruchomości;
  • o wydanie nieruchomości;
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela.