Systemy informacyjne:

OGNIVO – Elektroniczne ustalanie rachunków bankowych

System umożliwia kierowanie elektronicznych zapytań celem ustalenia informacji dotyczących prowadzonych przez dłużnika rachunków bankowych. Wierzyciel chcąc skorzystać z tego sposobu ustalenia majątku dłużnika winien skierować stosowny wniosek wraz ze wskazaniem konkretnych nazw banków. Lista banków dostępna jest na stronie www.kir.com.pl
EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
W przypadku uzyskania elektronicznego nakazu zapłaty system umożliwia złożenie drogą elektroniczną wniosku egzekucyjnego. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.e-sad.gov.pl
Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
Elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych pozwalający ustalić nieruchomości należące do dłużnika.
CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
System umożliwia szybkie i bezpłatne ustalenie posiadanych przez dłużnika pojazdów, z których może być prowadzona egzekucja.
E-ZUS – Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS
Dzięki systemowi istnieje możliwość szybkiego uzyskania informacji dotyczących źródeł dochodów dłużnika, co znacznie usprawnia postępowanie egzekucyjne.
GEOPORTAL

Elektroniczny dostęp do ewidencji gruntów i nieruchomości Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ostrołęce celem szybkiego ustalenia czy dłużnik posiada nieruchomości.